Jobb hos oss

Ledige stillinger

Som sykepleier i Haugesund kommune har du mange muligheter.

To sykepleiere samarbeider

Hjemmetjenesten Nattpatruljen

Sykepleier natt 70,42%

Trives du i et allsidig miljø? Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten Hjemmetjenester og Korttidsopphold og vi skal nå styrke kvaliteten på …

Haugesund

Fast

Søknadsfrist: 17.10.2023

Haugesund kommune

Sentrum behandlingssenter – Avdeling for rehabilitering og korttid har ledig 100 % stilling som  sykepleier  

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester …

Haugesund

Fast

Søknadsfrist: 03.10.2023

 Udland sykehjem

Sykepleier 66,43 % natt, fast stilling

Er du sykepleier og interresert i eldreomsorg, tverfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av ett team som gjør …

Fast

Søknadsfrist: 04.10.2023

Mårstien bolig, Haugesund kommune

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. …

Haugesund

Fast

Søknadsfrist: 15.10.2023

Vardafjell sykehjem

Sykepleier på natt, fast, 60 %

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe på Vardafjell sykehjem, som har 34 plasser for pasienter med demens/kognitiv svikt. Vi har en ledig sykepleiestilling på …

Haugesund

Fast

Søknadsfrist: 08.10.2023

Haraldsvang sykehjem, somatisk avdeling 

Sykepleier/vernepleier, 2 x 100 % turnus

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang sykehjem, som består av Haraldsvang og Vardafjell sykehjem. Haraldsvang sykehjem har to avdelinger med langtidsplasser: én …

Haugesund

Fast

Søknadsfrist: 08.10.2023