Kultur og verdier

Haugesund kommune er i stadig vekst og vi som jobber her må se fremover og bidra til en fremtidsrettet utvikling av kommunen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og organisasjon.

Nurses in Haugesund kommune

Det kan være flere grunner til at hver enkelt har valgt å arbeide her, men fellesnevneren er at vi alle arbeider til det beste for innbyggerne i kommunen.

Vår arbeidsgiverstrategi er de handlinger, holdninger og verdier som vi står for og praktiserer overfor medarbeidere og innbyggere hver eneste dag.

Vi forvalter store ressurser og har medarbeidere med kompetanse innen mange fagområder. Våre ledere skal bevisstgjøre, motivere og tilrettelegge for stadig bedre tjenester. Det er både krevende og meningsfullt å jobbe i Haugesund kommune. Krevende fordi vi ønsker å utvikle oss og ser etter bedre løsninger, og meningsfullt fordi vi faktisk utgjøre en forskjell for våre innbyggere.

Haugesund kommune er en omstillingsdyktig organisasjon som involverer våre innbyggere og finner løsninger på tvers og samarbeider ut over egne grenser.

Heltidskultur

I Haugesund kommune jobber vi for å få til en heltidskultur i tjenestene våre. Det innebærer at vi vil ha en organisasjon som er preget av kontinuitet, stabilitet og fagmiljøer. Det gir bedre tjenestekvalitet, bedre miljø for godt arbeid, noe som igjen fører til tryggere, mer aktive, tilfredse brukere og tilfredse pårørende. For å få det til må vi ha ansatte i store stillinger. Sykepleierstillinger lyses som hovedregel ut som faste 100 % stillinger på dag og kveld. Nattevaktstillinger er ofte mindre enn 100 %.

TØRN – et fokusområde i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune er med i Helsedirektoratets satsning TØRN. Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. I Hjemmetjenesten skal vi prøve ut årsturnus fra 2024, i tillegg til at vi skal gjøre forsøk med å ha sykepleieteam.